Tư vấn thủ tục công bố thực phẩm

Trung tâm tư vấn VNFOOD hướng dẫn chi tiết thủ tục CÔNG BỐ THỰC PHẨM tại Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm TP. HCM. Thực hiện theo đúng hướng dẫn này giúp Quý doanh nghiệp hoàn tất việc công bố thực phẩm với chi phí tối thiểu và thời gian nhanh nhất.