Định vị sản phẩm sạch cho người tiêu dùng

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng từng bước tiếp cận sản phẩm xanh, sạch, an toàn cho sức khỏe, Sở Công thương TPHCM đã phối hợp hệ thống phân phối sản phẩm Việt và các cơ quan chức năng tổ chức thắt chặt kiểm soát chất lượng thực phẩm tại các chợ đầu mối – nguồn cung ứng thực phẩm đầu vào cho thị trường tiêu dùng của địa phương.