Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất làm rắn chắc được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất làm rắn chắc làm phụ gia thực phẩm; cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn: Thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Tập tin đính kèm:  QCVN-4-9_2010_BYT

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *