Xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm thống nhất cho cả nước

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, chiều 12.11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra yêu cầu xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm thống nhất cho cả nước.

Read More

Nghị định 155/2018/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Số/ ký hiệu:155/2018/NĐ-CP Loại văn bản :Nghị định Ngày ban hành:12/11/2018 Ngày hiệu lực:12/11/2018 Ngày 12/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số…

Read More

QCVN 4-9 : 2010/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất làm rắn chắc

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất làm rắn chắc được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

Read More